2010-12-29

bluskaj. / Blusky.


Czyli pewnego razu przy dobrej pogodzie. / Once upon a time when wather was ok.


sierpień / august

Wywołałem wreszcie wakacyjny negatyw z sierpnia. Tak się złożyło, że przez kilka miesięcy
łudziłem się, że wypstrykam ostatnie 10 klatek z jakimś nowym pomysłem, ale ostatecznie
wywołałem film bez nich.
Pojechaliśmy z Martą pod wielka lipę, którą widać z okna działkowego domku moich rodziców.
To ogromne drzewo w parze z mniejszym orzechem rosną na szczycie pagóry i jako jedyne wzbijają
się ponad rosnące dookoła zboże.
Ale w tej bajce sierpniowe lenistwo było jeszcze większe.
 /
Finally i've developed  holiday negative film from august. It happened so that for several months 
i believed that i'll shot last 10 frames with a new idea, but at the end i developed it without them.
Went with Martha under the huge linden, which can be seen from the window of my parents' house allotment.
This great tree in tandem with a smaller nut grows at the top of the hill and is above any grain, which covers 

the whole area. But in this tale, august laziness, however, was even greater.










2010-12-14

Parasol / Umbrella

W zimę większość ludzi jak już idzie pod parasolem, to na ogół pod czarnym.
Wyjątkowo raz lub dwa, udaje mi się spotkać zupełnie tęczowe parasole.
Sfotografować je, niby fajnie; ale tęczowy parasol pośród czarnych płaszczy i czarnych
parasoli, jest jednak z lekka kiczowaty jak promień słońca na spadającym liściu..
Na szczęście zdarzają się sytuacje takie jak ta, wymuszające nieskrępowaną spontaniczność:)
/
In the winter most of people, if only walk with an umbrella, it's usually black.
Unusually one or two times, i see extra rainbow umbrellas.
Propably, it would be nice to photograph it, but on the other side; rainbow-coloured
umbrella between black ones will be rather kitschy.
At least, there are situations like this one, which determines free spontaneity.


2010-11-09

Moja oko-lica 1 / My eyerea 1

Od jakiegoś czasu dokumentuję nowohuckie osiedle na którym tymczasowo mieszkam.
Szukając sposobów na inny charakter obrazu, wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać
trochę starej optyki. Połączyłem dwa obiektywy w jeden.
Przy czym jeden z tych obiektywów jest właściwie pryzmatem o ile się nie mylę.
Podpiąłem to do cyfry i poszedłem na spacer po okolicy.
/
Since some time I document my settlement in Nowa Huta. While I was looking for
diffrent kinds of expression, I came up with an idea to use old lenses/optics.
I merged two lenses into one. But one of them is actually a kind of prism-based.
I straped it to digital camera and went for a walk.