2010-03-29

17. Bez tytułu. / No title.Krótka refleksyjna opowieść; kiedy ludzie zlewają się z otoczeniem. /
Short reflective story; when people become equal to scenery