2010-11-09

Moja oko-lica 1 / My eyerea 1

Od jakiegoś czasu dokumentuję nowohuckie osiedle na którym tymczasowo mieszkam.
Szukając sposobów na inny charakter obrazu, wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać
trochę starej optyki. Połączyłem dwa obiektywy w jeden.
Przy czym jeden z tych obiektywów jest właściwie pryzmatem o ile się nie mylę.
Podpiąłem to do cyfry i poszedłem na spacer po okolicy.
/
Since some time I document my settlement in Nowa Huta. While I was looking for
diffrent kinds of expression, I came up with an idea to use old lenses/optics.
I merged two lenses into one. But one of them is actually a kind of prism-based.
I straped it to digital camera and went for a walk.