2010-02-10

15 24x90mm


Stareńki aparat mieszkowy ze stareńkim negatywem. /
Oldy camera with oldy film.2010-02-01

14. Kwadrat. / Square

Mróz, skostniałe ręce, 12 klatek. / Frost, cold hands, 12 frames.Koparka-  bo jest zielona a nie żółta. I to w dodatku dwie zielone koparki ! /
Digger -  because it's green not yellow. And there are two green diggers!Mój pomarańczowy parasol, bo wyglądał jakby czekał na mnie. /
My red umbrella-  because it looked like it was waiting for me.


Ta sofa pod mostem-  bo siadając na niej można jednocześnie zamarznąć i gapić się na Wisłę. /
This sofa -  because while sitting you can freeze over and watch Vistula.Widok z mojego okna - bo zrobiłem zdjęcie od niechcenia z ręki na 1/4 s i wyszło nawet. /
View from my window -  because i took photo mindlessly on hand at 1/4 s and it came out quite nice.Małe-wielkie drzewo między blokami - bo wyglądało jakby rosło na wietrze. /
Small-great tree between buildings -  because it looked like it had grown on the wind.Widok na okno z telewizora - bo telewizorowi też się należy./
View on window from top of tv -  because tv also matters.Zakaz wyprowadzania psów w śniegu -  bo i tak nikt go nie przestrzega. /
Forbidden for dogs sign in snow - because no one cares.