2011-05-28

Przebiegają przez ulicę. / Runnig through the street

Artystyczne poruszenie sponsorowała stara szyba i mój parkinson.
/ Artistic movement sponsored by old window and my parkinson.