2010-12-14

Parasol / Umbrella

W zimę większość ludzi jak już idzie pod parasolem, to na ogół pod czarnym.
Wyjątkowo raz lub dwa, udaje mi się spotkać zupełnie tęczowe parasole.
Sfotografować je, niby fajnie; ale tęczowy parasol pośród czarnych płaszczy i czarnych
parasoli, jest jednak z lekka kiczowaty jak promień słońca na spadającym liściu..
Na szczęście zdarzają się sytuacje takie jak ta, wymuszające nieskrępowaną spontaniczność:)
/
In the winter most of people, if only walk with an umbrella, it's usually black.
Unusually one or two times, i see extra rainbow umbrellas.
Propably, it would be nice to photograph it, but on the other side; rainbow-coloured
umbrella between black ones will be rather kitschy.
At least, there are situations like this one, which determines free spontaneity.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz