2010-12-29

sierpień / august

Wywołałem wreszcie wakacyjny negatyw z sierpnia. Tak się złożyło, że przez kilka miesięcy
łudziłem się, że wypstrykam ostatnie 10 klatek z jakimś nowym pomysłem, ale ostatecznie
wywołałem film bez nich.
Pojechaliśmy z Martą pod wielka lipę, którą widać z okna działkowego domku moich rodziców.
To ogromne drzewo w parze z mniejszym orzechem rosną na szczycie pagóry i jako jedyne wzbijają
się ponad rosnące dookoła zboże.
Ale w tej bajce sierpniowe lenistwo było jeszcze większe.
 /
Finally i've developed  holiday negative film from august. It happened so that for several months 
i believed that i'll shot last 10 frames with a new idea, but at the end i developed it without them.
Went with Martha under the huge linden, which can be seen from the window of my parents' house allotment.
This great tree in tandem with a smaller nut grows at the top of the hill and is above any grain, which covers 

the whole area. But in this tale, august laziness, however, was even greater.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz